၂၀၀၂ ဦးဥာဏိႆရ Free Mp3 Download

 • YouTube

  မဟာပရိတၱ တရားေတာ္္ (၂၁-၂-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသည့္ ေကာင္းမႈတရားေတာ္ (၂/၂) (၈-၁-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ခုဇၨဳတၲရာေထရီ တရားေတာ္္ (၂/၂) (၂-၁၂-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ခုဇၨဳတၲရာေထရီ တရားေတာ္္ (၁/၂) (၂-၁၂-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသည့္ ေကာင္းမႈတရားေတာ္ (၁/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ရာဟုေလာဝါဒသုတၲန္ (ရာဟုလာ အေမြ ေတာင္းခန္း) (၁/၃) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ကု႑လေကသီေထရီ အပါဒါန္ တရားေတာ္္ (၂/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ကု႑လေကသီေထရီ အပါဒါန္ တရားေတာ္္ (၁/၂) - အဂၢမဟာပ႑ိတ သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသၫ႔္ ေကာင္းမႈ တရားေတာ္ (၂/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  သိၾကားမင္းေရးေသာခႏီ ၱစာတမ္း တရားေတာ္ (၂/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ေမတၱာႏွင့္ပညာ (ေရလိုက်င့္ပါ) တရားေတာ္(၁/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ၁ ၃ ၂၀၀၃ ဥတၲရာ၀တၳဳ တရားေတာ္၂

 • YouTube

  ေလာကဓံ႐ွစ္ပါး တရားေတာ္္ (၂/၂) (၆၅/၄၃၅) - မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးေသာဘန

 • YouTube

  အဂၤါေလးပါးျပည့္စံုလွ်င္ ဒုတိယဘ၀မွာ ကိစၥၿပီးပံု (အ ၇၃/၁၃၃) - မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ

 • YouTube

  VTS 01 1

 • YouTube

  သစၥာႏွင့္ကံေလးပါး တရား - မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ

 • YouTube

  ကူဋဒႏၲသုတ္ (၀၉-၁၀) - ဆ႒သဂၤါယနာတင္တရားေတာ္မ်ား။ 1954-1956*

 • YouTube

  ဘင္ခရာၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ (ခ)