၂၀၀၂ ဦးဥာဏိႆရ Free Mp3 Download

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသည့္ ေကာင္းမႈတရားေတာ္ (၂/၂) (၈-၁-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  မဟာပရိတၱ တရားေတာ္္ (၂၁-၂-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ခုဇၨဳတၲရာေထရီ တရားေတာ္္ (၁/၂) (၂-၁၂-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ခုဇၨဳတၲရာေထရီ တရားေတာ္္ (၂/၂) (၂-၁၂-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသည့္ ေကာင္းမႈတရားေတာ္ (၁/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ရာဟုေလာဝါဒသုတၲန္ (ရာဟုလာ အေမြ ေတာင္းခန္း) (၁/၃) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ကု႑လေကသီေထရီ အပါဒါန္ တရားေတာ္္ (၂/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ကု႑လေကသီေထရီ အပါဒါန္ တရားေတာ္္ (၁/၂) - အဂၢမဟာပ႑ိတ သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသၫ႔္ ေကာင္းမႈ တရားေတာ္ (၂/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  သိၾကားမင္းေရးေသာခႏီ ၱစာတမ္း တရားေတာ္ (၂/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ေမတၱာႏွင့္ပညာ (ေရလိုက်င့္ပါ) တရားေတာ္(၁/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ဆရာေတာ္ ဦးေရဝတ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေတာ္မူေသာ စက္ပရိတ္၊ ပရိမိတၱဇာတသုတ္ ႏွင့့္ရွင္သီလဝိ ဂါထာ။

 • YouTube

  အဂၤါေလးပါးျပည့္စံုလွ်င္ ဒုတိယဘ၀မွာ ကိစၥၿပီးပံု (အ ၇၃/၁၃၃) - မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ

 • YouTube

  ၁ ၃ ၂၀၀၃ ဥတၲရာ၀တၳဳ တရားေတာ္၂

 • YouTube

  Dhamma Relations Human Strength Tayardaw by Yaw Sayadaw

 • YouTube

  VTS 01 1

 • YouTube

  ကထိန္ အႏုေမာဒနာ (1/2) ဒယ္အိုးဆရာေတာ္ ဥဳးသုမဂၤလ